Bateria Kocha Recykling

Delegacja dzieci z grupy Sówek, brała udział w finale Kampanii realizowanej w ramach edukacji dla zrównoważonego rozwoju ,,Bateria Kocha Recykling”, zorganizowanej w Przedszkolu nr 22. Celem kampanii było kształtowanie postaw proekologicznych, przybliżenie dzieciom zależności pomiędzy działalnością człowieka a środowiskiem oraz zmniejszenie ilości zużytych baterii w odpadach komunalnych. Na uroczystości obecni byli zaproszeni goście, m.in.: wiceprezydent Mariusz Wiśniewski, przedstawicielki Kuratorium i OMEP- u, Przewodniczący Rady Osiedla Zielony Dębiec, oraz dyrektorzy i nauczyciele Przedszkoli biorących udział w Kampanii. Podczas spotkania wszyscy obecni mogli obejrzeć przygotowane przez poszczególne Przedszkola spoty reklamowe, teledyski video i kroniki dokumentujące przebieg Kampanii. Na koniec- sponsor wydarzenia, wręczył paniom i dzieciom nagrodę- Mikroskop, oraz podziękowania i certyfikat ,,Przedszkola przyjaznego środowisku”. Bardzo dziękujemy. 

Spot reklamowy:

Teledysk SOS dla planety: