Dyżur wakacyjny

Deklaracje o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny składacie Państwo w naszej placówce w dniach od 7 marca do 11 marca 2022 r. Kartę zgłoszeniową można będzie pobrać w naszym przedszkolu od 7 marca lub na naszej stronie internetowe www.bajlandia104.sp79.edu.pl

Jednocześnie informujemy, że Wydział Oświaty planuje stworzenie grupy „międzyprzedszkolnej” w wybranych szkołach podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne. Określone placówki „międzoddziałowe” będą dostępne wyłącznie dla przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, w których dyżur został skrócony w związku z planowanym remontem.
Bardzo proszę o przestrzeganie terminu.

Wicedyrektor Przedszkola
Danuta Mizeraczyk