Komunikat!

Drodzy Rodzice
Przekazujemy Państwu najistotniejsze informacje dotyczące organizacji pracy naszego Przedszkola od 1 września w czasie pandemii Covid-19 w roku szkolnym 2020/2021.  


Placówka pracuje na zasadach zwiększonego reżimu sanitarnego. Wszyscy rodzice i pracownicy przedszkola zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania „Procedury funkcjonowania Przedszkola Nr 104 w trakcie pandemii COVID-19”, która w całości zostanie Państwu przedstawiona. Z dniem 01 września wszystkie dzieci zostają przyjęte do Przedszkola.


Zebranie z Rodzicami odbędzie się 2 września o godz.16.30 w ogrodzie przedszkolnym, tylko z rodzicami dzieci nowoprzyjętych do Przedszkola. Wszystkich uczestników spotkania (1 rodzic) obowiązują maseczki zakrywające nos i usta, dezynfekcja rąk przed wejściem do ogrodu, oraz zachowanie dystansu. Z pozostałymi Rodzicami będziemy się kontaktować drogą mailową i na stronie internetowej.


Dzieci odbieracie Państwo do godz. 17.00 następnie rozpoczyna się dezynfekcja sal i pomieszczeń przedszkolnych. Odebrać dziecko mogą wyłącznie rodzice oraz osoby upoważnione przez nich na piśmie. W przypadku braku upoważnienia dziecko nie będzie mogło być wydane. Nie wydajemy dzieci na telefoniczne prośby rodziców, ani osobom, które nie są wskazane w upoważnieniu.


W związku z zaistniałą sytuacją pandemia COVID – 19 Dyrektor Przedszkola Nr 104 zwraca się do rodziców z prośbą, by w miarę możliwości przyprowadzali i odbierali dzieci w godzinach pracy oddziału, do którego uczęszcza dziecko. Wiemy, że nie każdy będzie mógł dostosować się do tej prośby, ale gdyby była taka możliwość, to bardzo proszę. Pozwoli to nam zminimalizować mieszanie się dzieci w grupach.  Poszczególne oddziały czynne będą w następujących godzinach:


• Grupa 1 „Krasnoludki”  8.00 – 16.00
• Grupa 2 „Smerfy”   6.00 – 16.00
• Grupa 3 „Pszczółki”   7.30 – 17.00
• Grupa 4„Puchatki”       7.30 – 16.30
• Grupa 5 „Sówki” 7.00 – 16.00


Każda osoba dorosła wchodząca do przedszkola zobowiązana jest do dezynfekcji rąk oraz prawidłowo założonej maseczki, zakrywającej usta i nos.


Rodzice pojedynczo wchodzą tylko i wyłącznie do małego korytarza szkolnego, wyjątek stanowią rodzice dzieci nowoprzyjętych, którzy będą mogli wejść do szatni przedszkolnej (obowiązuje zasada jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi uczęszczającym/mi do przedszkola) aż do odwołania. Odbiór dzieci odbywa się na tych samych zasadach, jak wyżej. W korytarzu placówki dyżur pełni pracownik Przedszkola, który wykonuje niezbędne czynności.

W czasie reżimu:
• dzieci nie szczotkują zębów;
• nie odbywają się zajęcia dodatkowe z wyjątkiem tych prowadzonych przez nauczycieli naszego przedszkola i placówki;
• dzieci będą korzystać z ogrodu przedszkolnego grupami, w wyznaczonych godzinach i w wyznaczonych strefach;
• dzieci nadal obowiązuje zakaz przynoszenia jakichkolwiek zabawek;
• kontakty z nauczycielkami odbywać się będą za pomocą komunikatorów elektronicznych – pocztą mailową i telefonicznie. Każda nauczycielka danej grupy poda swoim rodzicom kontakt mailowy i telefoniczny;
• podaję numer służbowy do przedszkola 510 263 718 oraz mail p104@poznan.interklasa.pl