Ważne dokumenty

Szanowni Rodzice,

Przekazuję Państwu dokumenty (w załącznikach), z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o posłaniu dziecka do przedszkola dnia 1 września 2020r. Przedszkole będzie pracowało w określonym reżimie sanitarnym w trakcie trwania pandemii COVID-19.

  1. Procedury bezpieczeństwa organizacji i funkcjonowania Przedszkola nr 104 w trakcie pandemii COVId-19 obowiązujące od 1 września 2020 r. (zapoznać się)
  2. Oświadczenie rodziców (dostarczyć)
  3. Zgoda rodzica na pomiar temperatury dziecku.(dostarczyć)
  4. Upoważnienie odbioru dziecka (dostarczyć)
  5. Informacje o stanie zdrowia dziecka (dostarczyć)
  6. Zgoda na wykorzystanie danych osobowych dziecka  i jego opiekuna prawnego w celach informacyjnych i promocyjnych (dostarczyć)
  7. Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na lekcje religii. (dostarczyć)

Rodzice dzieci nowoprzyjętych loginy i hasła do platformy iPrzedszkole odbierają w pierwszym dniu pobytu dziecka w Przedszkolu.

Zapoznanie się z procedurami i dostarczenie pozostałych dokumentów do Przedszkola  jest obowiązkowe!

Dokumenty, które trzeba dostarczyć do Przedszkola 01 września 2020 r., wypełnione i podpisane, zapakowane w kopertę lub koszulkę, należy  wrzucić do kartonu, który znajduje się przy wejściu do Przedszkola.