DYŻUR WAKACYJNY

Szanowni rodzice,

informujemy, że deklaracje o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny składacie Państwo w naszym przedszkolu w dniach od 15 do 31 marca 2021 r. (dyżur dla dzieci rodziców obojga pracujących).

Proszę sprawdzać stronę internetową naszego przedszkola lub

https://nabor.pcss.pl/poznan/dyzurywakacyjne/

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 104

DANUTA MIZERACZYK