Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy wszystkim chętnym rodzicom za współpracę i przyniesienie roślin, które posadziliśmy w ogrodzie przedszkolnym.