Komunikat

SZANOWNI RODZICE !!!
(Nowe wytyczne GIS z dnia 31.03.2022 r.)
W związku z nowymi wytycznymi GIS, rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do szatni przedszkolnej od 11 kwietnia 2022 r., zachowując zasadę 1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi. Należy przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, jak również dzieci są przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
Rekomenduje się ograniczenie osób w placówce, dlatego bardzo prosimy o sprawne rozbieranie/odbieranie dzieci i opuszczenie placówki.
Prosimy pamiętać przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci o odbijaniu kart.