Rada Rodziców

SZANOWNI   RODZICE !!!

Informujemy, że na ostatnim zebraniu Rady Rodziców, została poruszona kwestia prezentów gwiazdkowych dla dzieci. Rozpatrywane były różne sugestie. W ostateczności Rada Rodziców zdecydowała, że w tym roku również dzieci otrzymają prezenty przeznaczone do sal dla każdej grupy.

Z poważaniem

Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 104 „Bajlandia”