Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU NR 104 „BAJLANDIA”

6:00–8:15
Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne organizowane przez dzieci lub inspirowane przez nauczyciela o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach, praca indywidualna z dziećmi, zabawy i ćwiczenia
poranne, czynności samoobsługowe,

8:30–9:00
Śniadanie,

9:00–11:30
Zajęcia dydaktyczne wynikające z przyjętego programu wychowania przedszkolnego, spacery, wycieczki, pobyt na świeżym powietrzu, niektóre zajęcia dodatkowe, czynności samoobsługowe,

11:30–12:00
Obiad – zupa + podwieczorek, czynności samoobsługowe,

12:00–13:00
Krasnoludki – leżakowanie,
Smerfy, Pszczółki, Puchatki, Sówki – zajęcia o charakterze relaksacyjnym, dowolne i pod kierunkiem nauczyciela, spacery, pobyt w ogrodzie przedszkolnym, praca indywidualna, niektóre zajęcia dodatkowe, czynności samoobsługowe,

13:30–14:00
Obiad-II danie; czynności samoobsługowe,

14:00–17:30
Zajęcia dodatkowe, rozchodzenie się dzieci do domu, zabawy dowolne i pod kierunkiem nauczyciela, pobyt w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia indywidualne, czynności porządkowe.

Menu
Skip to content