Programy i projekty

CO SŁONKO WIDZIAŁO? – NA DZIECIĘCE KŁOPOTY… BRZECHWA

Celem projektu jest wprowadzenie dzieci w otaczający świat przyrodniczy, społeczny i emocjonalny poprzez piękno literatury dziecięcej autorstwa Jana Brzechwy, a także promowanie czytelnictwa, literatury polskich autorów, wzbogacanie wiedzy i słownictwa.

20 MINUT DLA MATEMATYKI

Głównym celem projektu jest realizacja Dziecięcej Matematyki® autorstwa prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej w grupie przedszkolnej zgodnie z założeniami koncepcji.

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

To jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych.

SPRINTEM DO MARATONU

Celem wydarzenia jest promocja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu, w tym czasu na świeżym powietrzu, popularyzowanie biegów wśród dzieci oraz kształtowanie u przedszkolaków nawyku podejmowania aktywności fizycznej w dorosłym życiu.

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

Program realizowany jest w gr I „Krasnoludki”. Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa.

Cele szczegółowe:
– zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom − uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
– tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
– wprowadzenie dziecka w świat literatury;
– budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
– przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
– kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego

MAMO, TATO, CO WY NA TO?

Program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów powstał z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi rodziców dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy. Program realizowany jest w gr IV.

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Projekt „Czyste powietrze wokół nas”, realizowany przez dzieci 5-6- letnie z grupy „Sówki”. Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

BAJECZNI ADWOKACI

Projekt organizowany jest przez Naczelna Radę Adwokacką. Akcja ma na celu przybliżenie dzieciom specyfiki zawodu adwokata oraz promowanie czytelnictwa. W trakcie spotkania dzieci mają okazję wysłuchać bajkę „Leśne sprawy misia adwokata”. Chętne przedszkolaki mogą również przymierzyć togę adwokacką.

BOHATERON

Projekt realizowany jest przez dzieci 5,6-letnie z grup „Puchatki” i „Sówki”.  Kampania ma na celu wprowadzenie najmłodszych w tematykę Powstania Warszawskiego. W ramach projektu dzieci wzięły udział w zajęciach o tematyce patriotycznej oraz obejrzały spektakl „Niebajka o Powstaniu Warszawskim”.

Menu
Skip to content