„Spotkanie z zawodem” – Urząd Celny

7 grudnia odbyło się spotkanie z pracownikami Urzędu Celnego,
w którym uczestniczyły grupa IV i II. Atrakcjom nie było końca.
Wizytę uświetnił pokaz unikatowych przedmiotów
m.in. skóry zwierząt, kości, muszle, ozdobne kamienie, itp.).
Spotkanie przebiegło w miłej, ciekawej atmosferze.
Grupa „Puchatki” uczestniczyła w pokazie radiowozu służb celnych.
Serdecznie dziękujemy Pani Grażynie
za zorganizowanie spotkania i poświęcenie dzieciom czasu.