Ważne!

Zmiana stawki pobytu dziecka w przedszkolu

Szanowni Rodzice,

zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXXXVII/1622/VIII/2023RADY MIASTA POZNANIA z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczanie, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań
Od 1 września 2023 r. opłata pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.
Proszę o zapoznanie się z treścią uchwały Rady Miasta Poznania.