Ważne!

Rodzice, którzy planują kontynuację pobytu dziecka w naszym przedszkolu od 1 września 2022 r. są zobowiązani w terminie od 7 do 11 marca 2022 r. złożyć w przedszkolu wypełniony i podpisany przez obojga rodziców, druk „Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.


Niezłożenie druku w terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu. Druk będzie można otrzymać w naszym przedszkolu od 7 marca lub pobrać na naszej stronie internetowej www.bajlandia104.sp.79.edu.pl